Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Stöd till vuxna

Stöd till vuxna

Utsatt för våld? Fast i ett beroende du inte kommer ifrån? Orolig för någon vuxen i din närhet?

Befinner du dig i en relation där du blir utsatt för våld eller kränkningar och inte kan ta dig ur detta?

Om du har fastnat i ett missbruk eller är orolig för att en anhörig dricker för mycket, använder droger eller missbrukar läkemedel kan vi erbjuda olika former av stöd.

Är du orolig för någon i din närhet? 

Ta kontakt med socialsekreterare via kommunens växel, 0926-74 000, för att få information om vad du kan få för stöd eller råd kring vad du som närstående kan göra. Vid akuta ärenden efter kontorstid nås socialjouren via 112.