Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Invandring och integration

Invandring och integration

Genom en gemensam överenskommelse med Migrationsverket har Överkalix, Kalix, Övertorneå och Haparanda kommun fått möjligheten att tillsammans ta emot 50 nyanlända flyktingar per år.

Det innebär att varje kommun tar emot cirka 13 personer årligen. Det är antingen kvotflyktingar eller personer som bor i Migrationsverkets anläggningsboende i Sverige och har fått uppehållstillstånd. Överkalix kommun har mest tagit emot kvotflyktingar.

Nyanlända

De kvotflyktingar som kommunplaceras i Sverige flyger direkt in från utlandet till respektive kommun med permanent uppehållstillstånd. I kommunerna ska de snabbast möjligt integreras i samhället. Efter 4-8 år har alla nyanlända med permanent uppehållstillstånd möjlighet att söka medborgarskap i Sverige.

Ensamkommande flyktingbarn

Överkalix Kommun har även fått möjligheten att ta emot 20 ensamkommande flyktingbarn. De är fördelade på två boenden, Älgen och Loet. När de kommer till Överkalix är de asylsökande och Migrationsverket kommer sedan att antingen ge dem uppehållstillstånd eller avslag.  

Om ni har några frågor, funderingar eller vill ha mer information kring flyktingmottagandet så får ni gärna kontakta vår flyktingsamordnare.

Flyktingmottagningen

Flyktingmottagningens verksamhet vill:

  • ge flyktingar förutsättningar för en bra integration i det nya landet
  • medverka till att flyktingar har en god fysisk och psykisk hälsa
  • stärka flyktingars självkänsla, integritet och grundtillit
  • skapa en positiv inställning till flyktingar bland kommunens invånare
  • skapa förutsättningar för flyktingar att så snart som möjligt bli självförsörjande
  • beakta integrationspolitikens allmänna princip om lika möjligheter och rättigheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund

För att uppnå målen försöker flyktingmottagningen inrikta sitt praktiska arbete efter följande delmål:

  • ge flyktingar eget ansvar för att så snart som möjligt kunna klara sig själva genom att lära sig svenska, bli självförsörjande och ha eget boende
  • tillvarata flyktingarnas tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna skapa sysselsättningsmöjligheter
  • arbeta för att ge flyktingar en aktiv fritid och ett deltagande i kommunens kulturliv

I Överkalix kommun är det kommunstyrelsen som är den politiska nämnd som fastställer ramar och anger inriktningen för flyktingmottagningens verksamhet.