Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Hemtjänst

Hemtjänst

Det du kan beviljas hjälp med är; trygghetslarm, personlig omvårdnad, service samt avlösarservice.

Hemtjänst

Om du av någon anledning inte klarar av att sköta de vardagliga sysslorna själv i hemmet och inte kommer kan få hjälp med dessa på annat sätt kan du ansöka om hjälp/bistånd. Du kan beviljas hjälp med:

Trygghetslarm – för att känna trygghet och säkerhet i hemmet.

Personlig omvårdnad – hjälp med t ex att äta, personlig hygien, förflyttning, på/avklädning mm.

Service – hjälp med t ex att städa och tvätta (max 2 rum och kök), matdistribution, inköp/hjälp med beställning av varor mm. 

Hemtjänstens uppgift är att ge hjälp och stöd för att underlätta vardagen. De gör det möjligt att bo kvar och känna sig trygg i hemmet. Hjälpen/biståndet skall utformas på det sättet att du får möjlighet att stärka dina egna förmågor och öka dina möjligheter till ett så självständigt liv som möjligt.

Trygghetslarm

Med trygghetslarm når du personal dygnet runt. Trygghetslarmet är till för att kalla på hjälp vid akuta situationer som inte kan förutses. Larmet bär du alltid med dig, antigen runt halsen eller handleden och larmknappen är vattentät.

Vi kan enbart garantera att trygghetslarmet fungerar inomhus!

För att personal ska kunna komma in till dig och hjälp om det händer något akut behöver de få två nycklar av dig som förvaras inlåsta i hemtjänstlokalen.

Ett trygghetslarm kostar en avgift varje månad. Denna avgift kan du få reda på av kommunens biståndshandläggare.

Hur fungerar larmet?

När du trycker på larmknappen ringer trygghetstelefonen automatiskt upp till vår externa larmcentral.

Larmcentralen ser att du larmar, vet vem du är och vart du bor. Du kan prata med personalen på Larmcentralen via trygghetslarmet utan att du ens behöver lyfta telefonluren. Du kan enkelt berätta hur det står till och vad du behöver hjälp med.

Larmcentralen ringer upp till någon anhörig som du angett som kontakt eller hemtjänstgruppen och meddelar att du har larmat och behöver hjälp.

Återlämna ett trygghetslarm

När du av någon anledning inte längre vill ha eller behöver trygghetslarmet återlämnas det rengjort i samma skick som du fick det.

Nycklarna får du givetvis tillbaka när du lämnar in larmet

Avlösarservice i hemmet

Vad innebär avlösarservice i hemmet?

Avlösarservice i hemmet är ett stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående. Insatsen skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer närstående.

Avlösarservice i hemmet skall vara ett anhörigberoende, det vill säga att det är fråga om omsorg och omvårdnad av omfattande karaktär och inte tillfälliga anhöriginsatser. Med andra ord innefattar avlösarservice i hemmet allt det som ingår i den personliga omvårdnad som utförs i hemmet. Det ingår alltså inte det som hör till konventionell hemtjänst, såsom matlagning, städning etc.

Syfte med insatsen är att med hjälp av avlösarservice kan den anhörige tryggt lämna hemmet för att vara ledig och göra någonting för egen del. Avlösarservice i hemmet kan för vissa ge stor trygghet eftersom den som behöver insatsen stannar kvar i den invanda hemmiljön.

Insatsen utförs av hemtjänstens personal i hemmet och består enbart av de personliga omvårdnadsinsatser, som den närstående har behov av, under den tid som den anhöriga lämnar hemmet.

Avlösarservice i hemmet ges med max 10 timmar per månad. Den anhörige avgör själv hur timmarna ska fördelas under månaden i samråd med hemtjänstens personal. Dock skall behov av avlösarservice i hemmet meddelas hemtjänstens personal minst 5 vardagar före önskat datum för avlösning.

Vem kan få beviljat avlösarservice i hemmet?

  • Insatser riktar sig till den anhöriga, maka/make/barn eller annan närstående som dygnet runt vårdar en anhörig över 65 år och vars behov relaterar till ålderdomen.
  • Omvårdnaden ska vara av omfattande karaktär och den som vårdas ska vara beroende av den anhörigas vård.
  • Den vårdades funktionsnedsättning ska vara varaktig och bedömas bestå mer än 6 månader.
  • Med kronisk sjukdom brukar man avse en långvarig, ej botbar sjukdom som exempelvis demenssjukdom, diabetes, reumatism, Parkinson, stroke, astma och allergier.
  • Anhörigvårdaren och den som vårdas skall bo tillsammans.
  • Personen som vårdas ska vara över 18 år och får inte ha insatser enligt LSS.