Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Målsättningen med all verksamhet enligt LSS är att underlätta det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättningar och främja full delaktighet i samhällslivet.

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan begära stöd och service av kommunen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan ansöka om personlig assistans, daglig verksamhet, kontaktperson samt gruppbostad.

Den som inte har rätt till insatser enligt LSS kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen.

Navigera dig vidare genom menyn till höger för att ta del av det Överkalix kommun erbjuder.