Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Föräldrastöd

Föräldrastöd

Föräldrastöd är till för dig som är förälder i Överkalix kommun. Här kan du läsa om vad som anordnas och görs för att du ska få stöd och uppmuntran i ditt livs viktigaste uppdrag - att vara förälder! 

Vill du utvecklas i din föräldraroll?

Det är fantastiskt att vara förälder men det kan också vara svårt och krävande. Glädje, oro och en känsla av att inte räcka till är en naturlig del av föräldrarollen. Alla vill vi att våra barn ska må bra, känna trygghet och trivas med livet. Massor av kärlek men också tydliga gränser är förutsättningar för att lyckas - oavsett barnets ålder.

Föräldrastöd ger dig som förälder möjlighet att utvecklas i ditt föräldraskap. Genom att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och få användbara verktyg blir du stärkt i din föräldraroll. Vi erbjuder hälsofrämjande insatser till alla föräldrar (passar även mor och far föräldrar) i form av beprövade utbildningar med utbildade handledare.

På våra kurser finns inga pekpinnar! Istället ger vi dig redskapen som krävs för att du ska bli ännu tryggare i din roll som förälder. Välkommen!

Aktuellt

I Överkalix sker föräldraträffar inom Alla Barn i Centrum (ABC) löpande utifrån efterfrågan.

Är du intresserad av att delta eller har några frågor om ABC? Kontakta Jeanette Hademalm-Berg, 070-107 67 09.

Läs mer om ABC