Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Stöd till föräldrar

Stöd till föräldrar

Ibland kanske du eller någon annan i din familj behöver lite extra stöd och uppmuntran, framför allt i rollen som förälder. Att träffa andra i samma sits och diskutera med dem kan vara ett bra alternativ, då många familjer brottas med liknande problem och svårigheter. 

Som förälder kan du vända dig till socialtjänsten om du känner oro för ditt barn eller har frågor kring föräldrarollen. Du kan anonymt rådgöra med erfarna socialarbetare, men även boka en tid för samtal och få information och hänvisning till andra som erbjuder stöd. 

Samarbetssamtal och familjerådgivning kan du läsa mer om under rubriken Rådgivning.  

Alla barn i centrum (ABC) föräldraträffar

I kommunen erbjuds föräldrar med barn från tre år upp till tolv år delta i ABC föräldraträffar. På träffarna, som leds av utbildade samtalsledare,  tar deltagarna del av varandras erfarenheter samt forskning inom området. 

Innehållet handlar bland annat om hur banden mellan barn och föräldra kan stärkas. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna, det är det som ABC:s gruppträffar handlar om. För att delta krävs anmälan. 

För mer information:

Ann-Marie Yngman, 0926-741 43 

Jeanette Hademalm Berg 070-107 67 09

Läs mer om ABC

Komet

Komet är ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Har du/ni önskemål om att delta i detta, kontakta socialsekreterare vid indivd och familjeomsorgen.