Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Barn och ungas psykiska hälsa

Barn och ungas psykiska hälsa

Allt fler ungdomar mår allt sämre psykiskt visar forskning och studier. Det kommer krav på hur man ska vara från föräldrar, vänner, skola och inte minst genom sociala medier. 

Överkalix kommun har i samarbete med landstinget skapat SAGA-sidan. Här kan du som ung få råd och stöd i vart du kan vända dig, läsa om olika sjukdomar och svårigheter.

Om du som ung har några frågor kan du självklart vända dig till skolans kurator, skolsköterska eller till oss inom socialtjänsten.