Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning

Ibland kan man komma efter med räkningar och ha svårt att på egen hand få ekonomin att gå ihop. Har det hänt dig? Eller behöver du hjälp att planera din ekonomi och göra en budget?

Personligt möte

En dag varje månad kommer en budget- och skuldrågivare från Kalix till Överkalix. Som privatperson kan du boka en tid till någon av nedanstående dagar via kontaktuppgifter. 

Besöksdagar 2016

Nedan följer planerade tider när budget och skuldrådgivare finns i Överkalix. Observera att dagar kan komma att ändras, därför är det viktigt att boka en tid. 

11 februari
10 mars
7 april
12 maj
9 juni
11 augusti
8 september
13 oktober
10 november
8 december

För ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd vänder du dig till Biståndsenheten via kommunens växel för att boka en tid.