Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan

När en person avlider som saknar medel och försäkringar som täcker kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan man göra en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan kan göras när det saknas medel och försäkringar för att täcka kostnaderna som uppkommer i samband med dödsfallet. Dödsboanmälan görs av socialtjänsten och överlämnas till Skatteverket för registrering.

Vad skall vara uppfyllt för att en dödsboanmälan skall kunna göras?

  • Tillgångarna skall vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras.
  • De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen.
  • Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att det inte finns några pengar kvar när begravningen är betald.
  • Den avlidne skall vara folkbokförd i kommunen.
  • Dödsboanmälan kan inte göras om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet.