Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

18+ verksamheten

18+ verksamheten

För de som kommit till Överkalix kommun som ensamkommande flyktingbarn har vi en verksamhet som heter 18 +.

Verksamheten vänder sig till de ensamkommande flyktingbarn som har fyllt 18 år och bor i egen lägenhet i Överkalix. 

Syfte

Syftet med 18 + verksamheten är att hjälpa ungdomarna till ett självständigt liv. De får hjälp med räkningar, läxor, myndighetskontakter, brev och blanketter och mycket annat. De kan även komma till lokalen om de behöver prata med någon. Personalen finns där som ett vuxenstöd för dem.

Körkort

De ungdomar som vill får även möjlighet att övningsköra med en handledare. De får ingen ekonomisk hjälp av kommunen med att ta körkort utan de får stå för alla kostnader själv.

Att ungdomarna får ett körkort är oerhört viktigt för att de ska kunna få ett arbete och kunna bli självförsörjande. Eftersom de inte har några anhöriga i Sverige är det svårt för dem att hitta någon att övningsköra med.

Övningskörningen motsvarar den som föräldrar gör med sina barn och ersätter inte övningskörning på bilskola.

Informationsträffar

Ungdomarna har även möjlighet att delta vid informationsträffar som bland annat handlar om: 

  • Sjukvård - Information om hur svensk sjukvård fungerar, egenvård och hur man bokar tid på vårdcentralen och sjukhus.
  • Att söka sommarjobb - Information om hur man söker sommarjobb i Sverige. De får även hjälp med att skriva personligt brev och information om var de kan söka jobb.
  • Svenska skattesystemet - De får information om det svenska skattesystemet och hur man deklarerar.
  • Centrala studiestödsnämnden - Ungdomarna får information om och hjälp med att söka studiebidrag från CSN.

Kommunen får ersättning för kostnaderna för 18+ verksamheten från Migrationsverket.

Kontakt

Om ni har frågor om 18 + verksamheten kan ni kontakta oss.

Anna Bjälmsjö
Telefon: 0926-741 71
Mobil: 070 – 107 65 42
E-post: anna.bjalmsjo@overkalix.se

Anna-Lena Bjälmsjö
Telefon: 0926 – 741 90
Mobil: 070 – 668 41 90
E-post: anna-lena.bjalmsjo@overkalix.se

Test - MIRROR-web01