Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Integration & arbetsmarknad

Integration & arbetsmarknad

Överkalix kommun tar årligen emot ett visst antal nyanlända och ensamkommande ungdomar.

Nyanlända

De kvotflyktingar som kommunplaceras i Överkalix flyger direkt in från utlandet och de har redan ett permanent uppehållstillstånd. De som bor i ett anläggningsboende bor någonstans i Sverige och har fått ett beslut om ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. När de kommer till Överkalix ska de så snabbt som möjligt integreras i samhället. Efter 4-8 år har alla nyanlända med permanent uppehållstillstånd möjlighet att söka medborgarskap i Sverige.

Ensamkommande flyktingbarn

Överkalix Kommun tar även emot ensamkommande flyktingbarn. De fördelas också utifrån fastställda kommuntal som ändras årligen. Överkalix har ett HVB-hem, Älgen och ett stödboende, Loet. Stödboendet är för de ungdomar som klarar av ett mer självständigt boende. När ungdomarna kommer till Överkalix är de asylsökande och Migrationsverket gör sedan en asylutredning som resulterar i ett uppehållstillstånd eller att ungdomen får avslag.

Om ni har några frågor, funderingar eller vill ha mer information kring flyktingmottagandet så får ni gärna kontakta chefen för flyktingmottagningen.

Flyktingmottagningen

Flyktingmottagningens verksamhet vill:

  • ge flyktingar förutsättningar för en bra integration i det nya landet
  • medverka till att flyktingar har en god fysisk och psykisk hälsa
  • stärka flyktingars självkänsla, integritet och grund tillit
  • skapa en positiv inställning till flyktingar bland kommunens invånare
  • skapa förutsättningar för flyktingar att så snart som möjligt bli självförsörjande
  • beakta integrationspolitikens allmänna princip om lika möjligheter och rättigheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund

För att uppnå målen försöker flyktingmottagningen inrikta sitt praktiska arbete efter följande delmål:

  • ge flyktingar eget ansvar för att så snart som möjligt kunna klara sig själva genom att lära sig svenska, bli självförsörjande och ha eget boende
  • tillvarata flyktingarnas tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna skapa sysselsättningsmöjligheter
  • arbeta för att ge flyktingar en aktiv fritid och ett deltagande i kommunens kulturliv

I Överkalix kommun är det kommunstyrelsen som är den politiska nämnd som fastställer ramar och anger inriktningen för flyktingmottagningens verksamhet.

Rädda Barnens Orostelefon

Är du orolig att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Du kan ringa 020-100200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd. Du kan även läsa mer här

 

 

Test - MIRROR-web01