Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Hemtjänst

Hemtjänst

Det du kan beviljas hjälp med är; trygghetslarm, personlig omvårdnad, service samt avlösarservice.

Hemtjänst

Om du av någon anledning inte klarar av att sköta de vardagliga sysslorna själv i hemmet och inte kommer kan få hjälp med dessa på annat sätt kan du ansöka om hjälp/bistånd. Du kan beviljas hjälp med:

Trygghetslarm – för att känna trygghet och säkerhet i hemmet.

Personlig omvårdnad – hjälp med t ex att äta, personlig hygien, förflyttning, på/avklädning mm.

Service – hjälp med t ex att städa och tvätta (max 2 rum och kök), matdistribution, inköp/hjälp med beställning av varor mm. 

Hemtjänstens uppgift är att ge hjälp och stöd för att underlätta vardagen. De gör det möjligt att bo kvar och känna sig trygg i hemmet. Hjälpen/biståndet skall utformas på det sättet att du får möjlighet att stärka dina egna förmågor och öka dina möjligheter till ett så självständigt liv som möjligt. 

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01