Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Brännagården

Brännagården

Brännagården

Brännagården är ett särskilt boende med 77 lägenheter av varierande storlek, som vänder sig till åldringar med ett ”medeltungt” vårdbehov, men som av olika skäl inte klarar ett eget boende. Där finns två avdelningar som fungerar som gruppboende för dementa. Sjuksköterska finns i princip att tillgå dygnet runt.

På Brännagården finns en rad kringresurser som underlättar och förhöjer värdet i boendet. Exempel på detta är restaurang, samlingssal, läsrum, varmvattenbassäng, terapilokal, styrketräningslokal, fotvård med mera.

Välkommen till Brännagården.pdf