Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anbud skolskjuts

Anbud skolskjuts

Anbud skolskjuts

Överkalix kommun infordrar anbud på följande trafikuppgift:

  • Skolskjutsar
  • Beställningstrafik

Upphandling

Utföres som förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Anbudstid

Anbud inlämnas senast 2018-03-29

Avtalstid

2018-08-22 – 2021-06-30 (Linje 5 = 2018-08-22 – 2019-06-14)

Anbudsunderlag

Beställes via post under adress Överkalix kommun, Skolkontoret, 956 81 ÖVERKALIX, via e-post ivar.isaksson@overkalix.se, via tel. 0926-740 91/070-560 92 41

Överkalix kommun
Barn- och Utbildningsnämnden