Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Finansiering

Finansiering

För att lyckas med en satsning behövs i många fall kapital. Det är viktigt att hitta rätt finansiering för att ditt företag ska kunna utvecklas. Behöver du pengar för att starta eget eller för att utveckla företaget genom att göra investeringar? Det finns företagsfinansiering i form av olika lån och stöd samt ekonomiskt stöd till projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen. 

Företagsstöd

Överkalix kommun hjälper inte till med finansiering av enskilda privata företag. Men vi kan hjälpa dig att träffa en bank eller finansiär.

Länsstyrelsen handlägger företagsstöd och investeringsbidrag till bland annat investeringar, innovationsutveckling samt utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. De har till uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt. Vissa insatser är direkt riktade till företag eller blivande företagare. Tillväxtverket ansvarar för de regionala företags- och investeringsstöden samt sysselsättningsbidrag och transportbidrag. 

Jordbruksverket handlägger stöd som lantbrukare och andra som verkar på landsbygden kan söka.

Almi kan tillsammans med banken eller annan finansiär hjälpa till med kapital.

Projektstöd

Länsstyrelsen kan ge ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.