Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Finansiering

Finansiering

För att lyckas med en satsning behövs i många fall kapital. Det är viktigt att hitta rätt finansiering för att ditt företag ska kunna utvecklas. Behöver du pengar för att starta eget eller för att utveckla företaget genom att göra investeringar? Det finns företagsfinansiering i form av olika lån och stöd samt ekonomiskt stöd till projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen. 

Företagsstöd

Överkalix kommun hjälper inte till med finansiering av enskilda privata företag. Men vi kan hjälpa dig att träffa en bank eller finansiär.

 

Varje år får Region Norrbotten pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. För mer information om vad man kan få stöd för och vem som kan söka dessa stöd, gå till Region Norrbottens hemsida

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. De har till uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt. Vissa insatser är direkt riktade till företag eller blivande företagare. Tillväxtverket ansvarar för de regionala företags- och investeringsstöden samt sysselsättningsbidrag och transportbidrag. 

Jordbruksverket handlägger stöd som lantbrukare och andra som verkar på landsbygden kan söka.

Almi kan tillsammans med banken eller annan finansiär hjälpa till med kapital.

Projektstöd

Region Norrbotten stödjer med olika typer av medel projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen. För mer information gå till Region Norrbottens hemsida.

Via Leader Polaris kan lokala utvecklingsprojekt, initierade och drivna av lokala aktörer, söka projektstöd.  Läs mer om vilka typer av projekt Leader Polaris stödjer.