Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Driva och utveckla företag

Driva och utveckla företag

Har du en fantastisk idé eller innovation som du vill ta vidare? Vill du diskutera ditt företags utveckling och få veta mer om kommunens service och vilka aktörer som kan hjälpa dig med dina utvecklingsplaner? Kontakta kommunens näringslivskontor så kan vi hjälpa dig till rätt kontakt.

Utveckla företag och idéer

Det finns en rad organisationer som på olika sätt stöttar näringslivet och företagare. 

Almi kan hjälpa till hela vägen från idé till lönsamt företag. Almi vänder sig till innovatörer, nya företag och etablerade företag. 

IFS Rådgivning riktar sig till entreprenörer med utländsk bakgrund som vill starta eller köpa företag i Sverige.

Överkalix Utveckling AB är ett lokalt utvecklingsbolag som ger företagare stöd genom hela processen som förknippas med företagsutveckling, oavsett om det gäller att hitta stöd/kompetens eller att lotsas rätt i olika frågor. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med kommunen och deltar aktivt i  strategiska nätverk för utveckling av det lokala näringslivet. 

IUC Norrbotten är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora företag inom verkstad, energi och miljö, trä och industriellt byggande samt elektronik/IT. IUC agerar resursmäklare som tillför kompetens, kapital och nätverk till företag inom industrisektorn.  

Connect Norr stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i regionen genom att sammanföra entreprenörer med kompetens och kapital. De stödjer och förstärker entreprenörernas och tillväxtföretagens utvecklingsmöjligheter genom att ordna möten, arrangera aktiviteter och erbjuda rådgivning. 

Luleå Tekniska Universitet (LTU) hjälper dig att komma i kontakt med de kompetenser som kan utveckla framtidens marknadsledande produkter eller vara ditt bollplank som kan stärka din konkurrenskraft. I oktober 2014 tecknades ett samverkansavtal mellan LTU och Överkalix kommun. Syftet är att hjälpa företagare eller privatpersoner som har egna idéer, att utveckla dem vidare. Samarbetet kan handla om allt från energilösningar, design, materialval, konstruktionsberäkningar och hållbarhetsfrågor, till internationella affärer. Kontakta näringslivskontoret så kan vi förmedla kontakten med LTU.

Kompetensförsörjning

En viktig förutsättning för tillväxt och utveckling är tillgången på kompetens. I Överkalix arbetar kommunens organisation för att på bästa sätt ha kunskap om näringslivets behov och utveckla former för samverkan skola-näringsliv.

Vid LTU finns omkring 19 000 studenter. Oavsett om du vill komma i kontakt med studenter eller med forskare är näringslivskontoret en länk. Näringslivskontoret arbetar för att öka samverkan mellan universitet, studenter och näringsliv.