Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Projekt

Överkalix kommun deltar i olika utvecklingsinsatser, egna och tillsammans med andra, för att stärka den lokala attraktionskraften och skapa bättre förutsättningar för näringslivet. Kommunen ingår i styr- och projektgrupper eller är medfinansiär i olika utvecklingsprojekt.

Lär dig mer om digitalisering

Digitalakademin lär företag att bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Kostnadsfria utbildningar erbjuds av Almi i samverkan med Google. Utbildningarna finns på över 30 språk.

Här finns utbildningarna

North Business Arena (NBA)

North Business Arena är en samverkan mellan åtta kommuner i Norrbotten, varav Överkalix är en. Inom NBA ges rådgivning och stöttning till företagare, innovatörer och entreprenörer som har ambitioner att utvecklas och växa eller etablera ny verksamhet.

Exempel på aktiviteter som kommer:

  • Företagsskola (För nya och befintliga företag)
  • Inspirationsseminarier
  • Temaseminarier (Export, Internationalisering, Styrelsearbete, Produktutveckling, Upphandling osv.)
  • Nätverksträffar

Varmt välkomna att besöka vår affärsutvecklare i Överkalix eller besök vår hemsida North Business Arena . Du kan också gå in på vår Facebooksida  

Kontaktuppgifter:
Renée Lundgren Sandle, Affärsutvecklare Överkalix

Adress: Skolgatan 1, Överkalix

Mobil: 070-108 75 54

E-mail: renee@northbusinessarena.se

Besökslandet

Besökslandet arbetar för att öka Överkalix attraktvitiet för invånare, besökare och de som vill flytta till oss. Besöklandet finansieras av Tillväxtverket, Länsstyrelsen Norrbotten, Överkalix kommun och Sparbanken Nord och ägs av Överkalix Utveckling AB. Läs mer om Besökslandet

Platsinnovation in Swedish Lapland

Projektet som drivs av Luleå tekniska universitet i samarbete med SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) kommer att pågå under två år. Projektet har till syfte att skapa hållbara och attraktiva samhällen. Samtliga kommuner i Norrbotten samt Skellefteå kommun i Västerbotten liksom ett 10-tal företag deltar i projektet. För att läsa mer om projektet:

SVID

Luleå tekniska universitet

Test - MIRROR-web01