Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Aktiviteter

Aktiviteter

Här hittar du aktiviteter och utbildningsprogram för företagare.

Regeringens stöd till bl.a. Överkalix kommun

Stödet innebär att kommunen kan få resurser till att förbättra kommunens näringslivsservice. I dialog med företagen ska vi komma fram till vilken service kommunen bör förbättra.

Det kan exempelvis handla om följande:

  • Förbättra dialogen med och informationen till företagen.
  • Att vi bättre och snabbare handlägger bygglovs-, tillstånds- och miljöärenden, t.ex. med hjälp av digitala lösningar.
  • Ser över upphandlingsrutiner och utvecklar samverkan kring upphandling.
  • Bli bättre på att informera om kommunens tillämpning av lagar och regler.
  • Att vi i samverkan skapar bättre förutsättningar för kompetensförsörjning.
  • Att vi förbättrar service och bemötande, d.v.s. skapar ”en dörr in” till kommunen.
  • Att vi ser på möjligheten att förbättra offentliga tjänster, t.ex. barnomsorg, skola, kultur och fritidsutbud och hur vi kan stimulera bostadsbyggandet.

    Företag kan lämna förslag på förbättrad service även via mejl eller ringa till Bo Häggroth, Näringslivsstrateg på Överkalix kommun, bo.haggroth@overkalix.se, 070-115 33 56

Överkalix kommunen har fått stöd för att se över kompetensförsörjning

Överkalix kommun får nu möjlighet att kartlägga utbildningsbehov bland anställda i kommunen och hos företagen i kommunen. Vi kan även undersöka möjligheten att tillsammans förbättra kompetensförsörjningen (att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla dem i företaget).

Under 2018 kartlägger vi behovet. Resultatet kan sedan användas av kommunen och/eller företag till att söka medel till bl.a. utbildningar. Ett sådant stöd kan finansiera 75 % av utbildningskostnaden.

Det kommer även vara möjligt att söka stöd till att utbilda företagsledning, avdelningar, företag, d.v.s. team-inriktade utbildningar. Ett sådant stöd kan finansiera 50 % av utbildningskostnaden.

Kartläggningen ska ledas av en samverkansgrupp bestående av kommunen, företag och Arbetsförmedling.

Företag som vill delta i kartläggningen anmäler sig så snart som möjligt till Bo Häggroth, Näringslivsstrateg på Överkalix kommun, bo.haggroth@overkalix.se, 070-115 33 56

Om företag även vill delta i samverkansgruppen anmäls också det till Bo Häggroth.

Test - MIRROR-web01