Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Coronavirus - covid-19

Coronavirus - covid-19

Sjukdomen covid-19 orsakas av ett så kallat coronavirus och är en sjukdom som omfattas av smittskyddslagen.

Myndigheterna informerar

Folkhälsomyndigheten.se - öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se - öppnas i nytt fönster

Kommunen informerar

 • Överkalix kommun har aktiverat sin krisledningsnämnd.
  - Där anpassar vi vår politiska organisation för att kunna ta snabbare beslut och hålla politikerna löpande uppdaterade på ett effektivare sätt.

 • Kommunen har sedan tidigare aktiverat sin krisledningsgrupp
  - Där följer vi upp och planerar utifrån pågående händelseutveckling.
  - Vi samverkar med länets aktörer, och följer riktlinjer från regeringen och från ansvariga myndigheter.

Med anledning av situationen kring coronaviruset går kommunen ut med information om hur vi agerar kring detta. Vi talar om vilka åtgärder som görs och vilka aktörer vi samarbetar med.

Det görs alltid via hemsidan och på kommunens Facebooksida. All information som kommunen går ut med kommer att finnas där. 

Näringslivkontoret uppdaterar informationen om vilket stöd som finns för ortens företagare på sidan: http://www.overkalix.se/naringsliv/

---------------------------

SENASTE NYTT:

----------------------------

2020-04-02

Kommunen beslutar att stänga badhuset, sporthallen och omklädningsrummen i Storlappberget på grund av Coronaviruset från och med 2 april.

Skidanläggningarna på Storlappberget har fortfarande öppet.

-----------------------------

2020-03-31

Överkalix Värmeverk AB informerar:

Detta gäller från och med 31 mars 2020:

 • Vi kan inte ta emot besök på Värmeverket pga risk för smittspridning (få personal och samhällsviktig verksamhet)
 • Vi kan inte heller göra servicebesök hos våra kunder, vi måste tillsvidare hänvisa kunderna till våra lokala företag.

---------------------------

2020-03-30

Återvinningsbutiken på Furunäsets Miljöcentral (FMC) stängs tillsvidare, för att minska risken för smittspridning.

OBS! Vanliga öppettider gäller för att lämna sorterat avfall. Det är bara butiken som stängs.

---------------------------

2020-03-24

Med anledning av Coronaviruset Covid-19 har Överkalix kommun aktiverat sin krisledningsnämnd den 24 mars 2020. 

För information om hur kommunen kan stötta företag, samt länkar till andra myndigheter och aktörer, gå till sidan: http://www.overkalix.se/naringsliv/

-------------------------------

2020-03-23

Ungdomsgården Ulven stänger från och med den 23 mars 2020.

-----------------------------

2020-03-18

Från och med onsdag den 18 mars 2020 har Överkalix kommun beslutat att övergå till distansundervisning för Språkintroduktion och SFI. 

Förskola, grundskola och fritidshem bedriver sin verksamhet som vanligt.

---------------------------

2020-03-17

Överkalix kommun bevakar noga händelseutvecklingen och samverkar med myndigheter i Norrbotten. Vi fokuserar på att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter och att skydda riskgrupper

Vi arbetar inom den kommunala organisationen för att minska risken för smittspridning genom att:

 • Införa förbud mot tjänsteresor utanför Norrbotten och begränsning för resor inom Norrbotten
 • Stanna hemma vid sjukdomssymtom.
 • Besöksförbud på våra vård- och omsorgsboenden .
 • Begränsa sammankomster. Vi bedömer varje enskild aktivitet för sig, om vi behöver ställa in eller flytta fram.
 • Ser över våra städrutiner.

-------------------------

2020-03-17

Överkalix kommun har infört besöksförbud på vård- och omsorgsboenden från och med 17 mars 2020.

---------------------------

2020-03-11

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi.

Överkalix kommun inför besöksrestriktioner på vård- och omsorgsboenden.

Corona-information

Krisinformation

Krisinformation.se har samlat den viktigaste informationen från olika myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten.se är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset, smittspridning, samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Region Norrbotten 

Region Norrbotten har hand om smittskyddsenheten inom regionen.

113 13 

Det nationella informationsnumret 113 13 kan du ringa om du känner oro eller har allmänna frågor om coronaviruset, som inte är symtom- eller vårdrelaterade. 

Vårdguiden 1177 

Vårdguiden1177.se har information om coronaviruset, symtom på sjukdomen, samt vart man vänder sig vid symtom. 

Test - MIRROR-web01