Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Medborgarlöftet - Vad tycker du

Sedan 2016 har polis och kommun gemensamt med hjälp av åsikter från medarbetare och kommunmedborgare tagit fram vilka områden som bör prioriteras i polisens arbete. Hur tycker du att det fungerat? Skulle något kanske göras på ett annat sätt? Lämna dina synpunkter här.

Efter analys av genomförda medborgar- och medarbetar dialoger har polisen 2016 och 2017 i Överkalix prioriterat:

- Polis närvaro/tillgänglighet

- Arbete mot narkotika

- Trafiksäkerhetsarbete

Test - MIRROR-web01