Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte

I slutet på januari undertecknades medborgarlöftet av kommun och polis. Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som tidigare funnits mellan kommun och polis.

När löftena tas fram har medborgarna lokalt fått möjlighet att vara med och lämna synpunkter på vad som upplevs som viktigt.

Medborgarlöftet utgår sedan från det som upplevs som problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

För att få in synpunkter till arbetet med medborgarlöftena har BRÅ-gruppen bland annat använt en enkät.

Läs den övergripande överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet i Östra Norrbotten, samt medborgarlöftet, längst ned på sidan. 

Vad tycker du?

Nu är det dags att utvärdera arbetet för 2018 och prioritera områden att jobba med under 2019. 

Dina synpunkter är värdefulla för att arbetet med "Medborgarlöftet" ska utvecklas vidare. Öppna enkäten på länken nedan och lämna dina synpunkter.

Enkäten är öppen till och med 2018-11-20

Enkät om Medborgarlöftet för Överkalix kommun

Om BRÅ

Överkalix kommuns BRÅ-grupp är en lokal arbetsgrupp, gruppen har ingen koppling till myndigheten Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Information om myndigheten BRÅ hittar du på webbsidan bra.se

Test - MIRROR-web01