Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Aktuellt inom BRÅ

Aktuellt inom BRÅ

Här hittar du aktuella råd, tips och nyheter om förebyggande arbete på BRÅ området.

Det spelar roll vad du gör och säger!

Det är inte säkert att alla våra ungdomar förstår faran med alkohol, eller kan stå emot trycket från kompisar. Tänk på att det under vår och försommar kommer kvällar då många ungdomar brukar festa till – påverka så att det sker utan alkohol och droger!

De som använder alkohol utsätter sig för ökad risk för att komma i kontakt med narkotika, ökad risk för olyckor samt ökad risk att bli involverad i våld och brott.

 Har du som förälder eller som vuxen i ungdomens närhet tänkt på att det spelar roll vad du gör och säger!

  • Sätt gränser och hjälp tonåringen att säga nej till tobak, alkohol och narkotika.
  • Medverka inte själv till langning, bjud inte och köp inte ut alkohol!
  • Det är inte ovanligt att äldre syskon köper ut alkohol till sina minderåriga syskon. Tala om detta hemma.
  • Var TYDLIG med att Du INTE tillåter användning av någon form av droger (tobak, alkohol, narkotika).
  • Gör överenskommelser och håll dem när det gäller utetider och övernattningar mm.
  • Var vaken när ditt barn kommer hem och tala om att du kommer att vara det.
  • Skjutsa och hämta eller ordna så att någon annan förälder gör det.

Håll kontakt med andra föräldrar - du är inte ensam!

 loggor kommuner östra norrbotten o polis