Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kommunens verksamheter och service

Kommunens verksamheter och service

Här kan du lämna synpunkter på kommunens verksamheter eller service.

Det kan vara synpunkter på sådant du tycker behöver förändras, en ny idé, eller bara en återkoppling på något du tycker är bra. Du kan vara anonym. 

Du kan också skicka synpunkterna med post till:

Överkalix kommun
956 81 Överkalix

Tänk på att i princip allt du skickar in till kommunen blir offentlig handling.

Observera också att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte blir ett överklagande av beslut! 

Dina synpunkter kommer att skickas till berörd verksamhet.

Personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen.