Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen

Överkalix har från och med mandatperioden 2014-2018 två kommunalråd.

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Mikael Larsson, arbetar tillsammans med vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunalrådet Sarah Karlsson, på heltid med uppdrag för kommunen.  

Kommunstyrelsen ska särskilt:

 • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut
 • i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen

Viktiga ansvarsområden för kommunstyrelsen i Överkalix kommun är:

 • övergripande administration
 • kommunens ekonomiska förvaltning
 • bostadsförsörjning
 • tekniska frågor
 • fastighetsfrågor
 • informations- och näringslivsfrågor
 • kommunens räddningstjänst

Ledamöter

Om du vill nå dem, de flesta politiker har e-postadresser enligt principen:

förnamn.efternamn@overkalix.se

(v) Mikael Larsson (ordförande) (mikael.k.larsson@overkalix.se)
(s) Anne Jakobsson
(c) Sarah Karlsson (vice ordförande)
(s) Bengt-Erik Rolfs
(v) Kristina Olofsson
(s) Leif Nilsson 
(c) Christina Hjelm 
(s) Niclas Hökfors 
(m) Peter Larsson

Ersättare

(fp) Göran Larsson
(s) Birgitta Persson
(mp) Hans Lönnelid
(s)  Kristina Åhl
(v) Daniel Henriksson
(s) Maria Listerman Nilsson
(c) Sture Persson
(s) Sven-Erik Eklund 
(m) Matz Flink 

Test - MIRROR-web01