Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Handbok för politiker

Handbok för politiker

Här kommer vi att samla aktuell information som du kan behöva som förtroendevald i Överkalix kommun.

Den här sidan är under uppdatering.

För att kunna läsa dokumenten måste du ha Acrobat Reader installerat på din dator. Om du inte har det kan du göra det gratis genom att klicka på länken längre ner på sidan.

Om du söker något speciellt eller behöver information om något kan du vända dig till oss på kommunkansliet så hjälper vi dig.

 

Välkommen till kommunfullmäktige i Överkalix

Guide för ledamöter och ersättare 191204.pdf

 

Sammanträdesschema

Sammanträdesschema 2020.pdf


Blanketter för förtroendevalda

BrevIntyg Förlorad arbetsinkomst.pdf

 Blankett för redovisning av partistöd.pdf

FörtroendevaldaNyregistrering.pdf

Reseräkning utom kommunen.pdf

Tjänstgöringsrapport.pdf

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 200224.pdf

Information

Förvaltningslagen

Kommunallagen

Offentlighets- och sekretesslagen

Politisk ordlista

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01