Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivning

Om du behöver information och råd om din rätt som konsument, eller om du behöver ekonomiska råd för din budget eller dina skulder, kan du vända dig till konsumentrådgivaren, som finns här en dag per månad. Boka gärna tid i förväg!

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen erbjuder dig:

 • råd före köp
 • information om gällande lagar och regler
 • råd och stöd vid reklamationer av varor och tjänster

Du kan hitta mer information på Konsumentverkets hemsida.

Budget- och skuldrådgivning

Du kan också få råd om hur du ska lägga upp en hållbar budget, eller skuldrådgivning. 

All vår rådgivning är kostnadsfri!

Konsumentrådgivare samt budget- och skuldrådgivare

Ann-Louice Olofsson
Telefon 0923 - 650 11
Telefontid: Måndag, Tisdag och Fredag kl. 8.00-9.00
konsument@kalix.se

Besöksdagar 2020

Observera att dagar kan komma att ändras!

 • 3 februari
 • 2 mars 
 • 6 april 
 • 4 maj 
 • 1 juni 
 • 6 juli
 • 7 september 
 • 5 oktober 
 • 9 november 
 • 7 december

 - - - - - - - - - - -

Ekonomiskt bistånd

Om rådgivning inte räcker, om du behöver ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, vänder du dig istället till Individ- och familjeomsorgen (IFO) för att boka tid med en av våra socialsekreterare. 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01