Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Område 1 - Tillgänglighet

Område 1 - Tillgänglighet

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det handlar om tillgänglighet via telefon och webbplats, personalens bemötande när du ställer en fråga via telefon, tillgänglighet till bibliotek och simhall samt om plats inom förskola och äldreboende.

För att få en överskådlig jämförelse av kommunens resultat i jämförelse mot andra kommuner som deltagit i undersökningen har en uppdelning gjorts i fyra resultatgrupper. 

Resultatgrupper

Resultaten för 2015 gällande tillgänlighet

KontaktAtt få svar på en fråga

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Kommunens resultat  Bästa gruppen 98 %.  Medel för undersökningen 84 %.

Resultat över tid och resultatspridning

 Avgränsare

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

Kommunens resultat Sämsta gruppen 35 %. Medel för undersökningen 46 %.

 Resultat över tid och resultatspridning

Avgränsare
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via
telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

Kommunens resultat Bästa gruppen 100 %. Medel för undersökningen 94 %.

 Resultat över tid och resultatspridning

 Avgränsare

ÖppettiderHur länge är det öppet?

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar?

Kommunens resultat Sämsta gruppen 15. Medel för undersökningen 50.

Resultatspridning i undersökningen

 

Avgränsare

 VäntetidHur länge måste man vänta?

 Förskola

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverk samheten har fått plats på önskat placeringsdatum?

Kommunens resultat  Näst sämsta gruppen 58 %. Medel för undersökningen 65 %.

Resultat över tid samt resultatspridning

 Avgränsare

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum

Kommunens resultat Näst bästa gruppen 17 dagar. Medel för undersökningen 23 dagar.

Resultat över tid samt resultatspridning

Avgränsare

Äldreboende

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

Kommunens resultat Näst bästa gruppen 34 dagar. Medel för undersökningen 57 dagar.

Resultat över tid samt resultatspridning

Avgränsare

Ekonomist bistånd

Hur lång är hand läggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

Kommunens resultat Näst bästa gruppen 11 dagar. Medel för undersökningen 16 dagar.

Resultat över tid samt resultatspridning

Tillbaka

Avgränsare