Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Område 5 - Kommunen som samhällsutvecklare

Område 5 - Kommunen som samhällsutvecklare

Att mäta kommunen som samhällsbyggare är svårt, mått som inköp av ekologiska livsmedel samt miljöbilar kan kommunen påverka men här finns också exempelvis mått som kommunen inte har någon direkt påverkan på.

För att få en överskådlig jämförelse av kommunens resultat i jämförelse mot andra kommuner som deltagit i undersökningen har en uppdelning gjorts i fyra resultatgrupper.

Resultatindelning

Avgränsare

Resultaten för 2015 gällande kommunen som samhällsutvecklare

Arbetsför befolkning

Andelen förvärvsarbetare i kommunen

  Kommunens resultat Näst bästa gruppen 80,9 %. Medel för undersökningen 78,5 %

      Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatisik (RAMS) - Resultat för290 kommuner

Resultat över tid samt resultatspridning

 Avgränsare

Försörjningsstöd

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

 Kommunens resultat näst sämsta gruppen 4,1 %. Medel för undersökningen 4,2 %

      Källa: SCB  - Resultat för290 kommuner

Resultat över tid samt resultatspridning

 Avgränsare

 Nyföretagande

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?

 Kommunens resultat Sämsta gruppen 1,2. Medel för undersökningen 4,9

    Källa: Nyföretagarcentrums Företagsbarometer  - Resultat för290 kommuner

Resultat över tid samt resultatspridning

 Avgränsare

 Kommunens service till företag

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen?

Kommunens resultat  Bästa gruppen 79. Medel för undersökningen 68. (Index skala 0-100)

Källa: SKL:s undersökning Insikten

Resultat över tid samt resultatspridning

 Avgränsare

Sjukpenningtalet 

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare

 Kommunens resultat Sämsta gruppen 12,3 dagar. Medel för undersökningen 10,5 dagar

   Källa: Försäkringskassan - Resultat för290 kommuner

Resultat över tid samt resultatspridning

 Avgränsare

 Ekologiska livsmedel

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

 Kommunens resultat Sämsta gruppen 10 %. Medel för undersökningen 25 %

   Källa: Egen undersökning i kommunen

Resultat över tid samt resultatspridning

 Avgränsare

 Medborgarnas syn på kommunen

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?

 Kommunens resultat Näst bästa gruppen 60. Medel för undersökningen 60

Överkalix kommuns resultat är från 2013, en uppdatering kommer 2016-07-01.

   Källa: SCB:S Medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index

Resultat över tid samt resultatspridning

 Tillbaka

Avgränsare