Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kommunens kvalité i korthet - KKiK

Kommunens kvalité i korthet - KKiK

Det nationella samverkansprojektet KKiK fortsätter att växa och omfattar nu 225 kommuner, som utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utvecklas. 

KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en  del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.

Mätningen är uppdelad i dessa fem områden:

Tillgänglighet-1

Tillgänglighet

Här redovisar vi hur kontakten med kommunen fungerar, svarstid på e-post, hur lång väntetiden är för att få plats på förskola och äldreboende.

 

Trygghet

 

Trygghet

Här redovisas dels hur trygga Överkalix invånare känner sig, men också mått som hur många barn per anställd det är i kommunens förskolor.

 

 

 

Delaktighet och information

Delaktighet och information

Här ingår resultatet av en undersökning av informationen här på overkalix.se men också ett mått på hur kommunen underlättat för Överkalix medborgare att delta i kommunens utveckling.

 

Kommunens effektivitetEffektivitet

Kommunens effektivitet mäts inom tretton områden, bland annat resultaten på nationella prov i årskurs 6, behörighet i gymnasieskolan och kostnaden per vårdtagare inom älderomsorgen.

 

SamhällsutvecklingSamhällsutveckling

Här ingår mått på hur många företag som startats, hur stor andel av kommunens inköpta livsmedel som är ekologiska och Försäkringskassans statistik för sjukpenningtalet.