Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Bestämmelser/lokala föreskrifter

Bestämmelser/lokala föreskrifter

I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Överkalix kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter kompletterar ordningslagen. 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:167).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Överkalix kommun ska upprätthållas.

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna anger ordningsregler för exempelvis

 • lastning av varor
 • grävning
 • störande buller
 • containrar
 • markiser, flaggor och skyltar
 • affischering
 • högtalarutsändning
 • insamling av pengar
 • förtäring av alkohol
 • ambulerande försäljning
 • camping
 • bad
 • hundar
 • fyrverkerier
 • sprängning.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ordningsföreskrifterna kan dömas till dagsböter.