Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Dataskyddsförordning (GDPR)

Dataskyddsförordning (GDPR)

Nu blir vår hantering av dina personuppgifter ännu säkrare!

Under 2018 började en ny dataskyddsförordning (GDPR) att gälla i hela EU-området. Den ger oss på Överkalix kommun verktyg att arbeta med skyddet av din personliga integritet på ett bättre och säkrare sätt.

En hel del blir sig likt, men kraven på hur kommunen behandlar dina personuppgifter blir tydligare. Det ställs större krav på vår organisation. Med anledning av detta har vi utarbetat rutiner och styrdokument, som beskriver hur vi hanterar din personliga information inom våra olika verksamheter.

Som kommunmedborgare har du möjlighet att ta del av vilken information som kommunen har registrerat om just dig. Vad informationen används till och hur länge den registrerade informationen lagras.

Här hittar du en förenklad förteckning över vad som registreras i olika situationer/ ärenden.

Test - MIRROR-web01