Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Om ni vill gifta er borgerligt kan ni boka en av Överkalix kommuns vigselförrättare. De är utsedda av länsstyrelsen och viger er kostnadsfritt.

Vigsel

Äktenskap

Från och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt, dvs. ni som gifter er kan vara antingen en man och en kvinna, två kvinnor eller två män.

Vigsel

Äktenskap ingås antingen genom en vigsel i ett trossamfund, exempelvis i Svenska kyrkan eller i en annan kyrka eller samfund, eller genom en borgerlig vigsel.

Kyrklig vigsel

Kontakta det aktuella samfundet, t.ex. Överkalix församling i Svenska kyrkan, för närmare information om kyrklig vigsel.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är en ceremoni, utan religiösa inslag, som tillhandahålls av Överkalix kommun. Det finns en kortare, samt en lite längre, version av cermonin. Den korta tar bara någon minut.

Kommunen har lokal för cermonin, men ni styr i hög grad själva utformningen och val av lokal i samråd med den vigselförrättare ni väljer. Ceremonin är kostnadsfri.

Länsstyrelsen utser vem eller vilka som får vara borgerliga vigselförättare. Borgerliga vigselförrättare i Överkalix kommun är:

 • Leif Nilsson, Svartbyvägen 184, 956 93 ÖVERKALIX
 • Kristina Olofsson, Gyljen Bruksvägen 20, 956 91  ÖVERKALIX

Borgerlig vigsel bokar du hos kommunens kansli, telefon 0926 - 740 00.

Innan bokning av borgerlig vigsel

 1. Hindersprövning, det vill säga att det inte finns några juridiska hinder för vigsel, ska vara klart vid bokningstillfället.
  Ansökan lämnas till Skatteverket.
  Intyget är giltigt i fyra månader, sedan måste man ansöka om ett nytt.
 2. Anmälan om makars efternamn ska också göras.
  Blankett för det finns att få via Skatteverket eller via telefon: 020-567 000, fråga efter folkbokföringsblanketter.
 3. För utländska par, eller om den ena av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras.
  Ansökan om hindersprövning och anmälan om makars efternamn inför vigsel sker via Skatteverket, se Skatteverkets webbplats för mer information.

Utländsk medborgare som vill gifta sig i Sverige, bör ta reda på vilken vigselform som krävs i hemlandet. Vissa länder godkänner endast en viss vigselform för sina medborgare. Dessutom behövs vissa intyg från hemlandet.

För mer information kontakta aktuellt hemlands ambassad. 

Test - MIRROR-web01