Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anslagstavla

Anslagstavla

Enligt den nya kommunallagen ersätts den fysiska anslagstavlan i kommunhuset med den här digitala anslagstavlan. Här anslås tillkännagivanden, delegationsbeslut, ärendelistor och justerade protokoll från nämnder och styrelser, m.m.

Mottagningstid överförmyndaren i Överkalix kommun 2017.pdf 

Förordnade notarius publicus i Haparanda kommun fr o m 2014-12-08.pdf 

Sammanträdestider Kommunfullmäktige 2018.pdf

 

Anslag och protokoll från styrelser och nämnder

Anslag

Valnämndens protokoll 2018-06-15, §§ 6-11
Anslås perioden 2018-06-18 - 2018-07-11

Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-11 § 51-69
Anslås perioden 2018-06-15 - 2018-07-10

Socialnämndens protokoll 2018-05-30 § 21-61.
Anslås perioden 2018-06-13 - 2018-07-06

Barn- och utvecklingsnämndens protokoll 2018-06-07, §§ 32-45
Anslås perioden 2018-06-13 - 2018-07-04

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-21 § 84-96
Anslås perioden 2018-05-29 - 2018-06-21

 

Länkar till samtliga tillgängliga protokoll hittar du längre ner på sidan. 

 

Så här gör du för att överklaga ett beslut 

Protokoll