Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anslagstavla

Anslagstavla

Enligt den nya kommunallagen ersätts den fysiska anslagstavlan i kommunhuset med den här digitala anslagstavlan. Här anslås tillkännagivanden, delegationsbeslut, ärendelistor och justerade protokoll från nämnder och styrelser, m.m.

Kungörande och granskning av vägplan E10 Gyljen.pdf

Mottagningstid överförmyndaren i Överkalix kommun 2017.pdf 

Förordnade notarius publicus i Haparanda kommun fr o m 2014-12-08.pdf 

Sammanträdestider Kommunfullmäktige 2018.pdf

 

Anslag och protokoll från styrelser och nämnder

Anslag

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 29-50
Anslås perioden 2018-04-13 - 2018-05-06

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-12 § 21-22
Anslås perioden 2018-04-12 - 2018-05-05

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-03-22 § 6-12
Anslås perioden 2018-03-28 - 2018-04-18

Personalutskottets protokoll 2018-03-20 §§ 46-66
Anslås perioden 2018-03-27 - 2018-04-17

 

 

Länkar till samtliga tillgängliga protokoll finns nedanför anslagstavlan. 

 

Så här gör du för att överklaga ett beslut 

Protokoll