Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anslagstavla

Anslagstavla

I samband med den nya kommunallagens ikraftträdande 2018-01-01 ersätts anslagstavlan i kommunhuset med den här digitala anslagstavlan enligt kommunallagen 8 kap 9 § (2017:725). Här på kommunens digitala anslagstavla anslås tillkännagivanden, delegationsbeslut, ärendelistor och justerade protokoll från nämnder och styrelser.

 

Mottagningstid överförmyndaren i Överkalix kommun 2017.pdf 

 

Anslag och protokoll från styrelser och nämnder

Anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-04, § 142-153
Anslås perioden 2017-12-08 - 2017-12-31

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 68-90
Anslås perioden 2017-12-06 - 2017-12-29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-04, § 141
Anslås perioden 2017-12-04 - 2017-12-27

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-11-15, §§ 58-66
Anslås perioden 2017-11-20 - 2017-12-14

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-16, §§ 35-45
Anslås perioden 2017-11-22 - 2017-12-13

 

 

 

Länkar till samtliga tillgängliga protokoll finns nedanför anslagstavlan. 

 

Överklaga beslut

 

 

 

 

 

 

Protokoll