Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anslagstavla

Anslagstavla

Enligt den nya kommunallagen ersätts den fysiska anslagstavlan i kommunhuset med den här digitala anslagstavlan. Här anslås tillkännagivanden, delegationsbeslut, ärendelistor och justerade protokoll från nämnder och styrelser, m.m.

Aktförvaring ansökan tillstånd till täkt.pdf

Kungörelse överklagat Kf-beslut.pdf

Mottagningstid överförmyndaren i Överkalix kommun 2017.pdf 

Förordnade notarius publicus i Haparanda kommun fr o m 2014-12-08.pdf 

Sammanträdestider Kommunfullmäktige 2018.pdf


Anslag och protokoll från styrelser och nämnder

Anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-15 § 126
Anslås under tiden 2018-10-18 - 22018-11-10

Personalutskottets protokoll 2018-10-09, §§ 70-74
Anslås under tiden 2018-10-16 - 2018-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-01§ 117-125
Anslås under tiden 2018-10-04 - 2018-10-27

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-24 § 48-58
Anslås under tiden 2018-09-28 - 2018-10-21

 

 

Länkar till samtliga tillgängliga protokoll hittar du längre ner på sidan. 

Så här gör du för att överklaga ett beslut 

Protokoll

Test - MIRROR-web01