Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning

Från och med 1 juli krävs det ett tillstånd för att få sälja tobak. Tillståndet söks hos Överkalix kommun

Tillståndspliktig verksamhet

Från och med 1 juli är försäljning av tobak tillståndspliktigt. Detta gäller till exempel försäljning av cigaretter, lös tobak och snus. Tillståndet söks genom att du som verksamhetsutövare skriftligen fyller i blanketten för ansökan om tobaksförsäljning. Blanketten finns nedan.

Till tillståndet ska en del information bifogas. Detta är bland annat ett uppdaterat egenkontrollprogram och en finansieringsplan. En del av handläggningen av tillståndsansökan innebär att kommunen bedömer verksamhetens lämplighet att sälja tobak, varför utdrag från Polismyndigheten kommer att hämtas. Även uppgifter från Skatteverket och/eller Kronofogdemyndigheten kan komma att hämtas för att få uppgifter om företagets ekonomiska situation. Sådana uppgifter kan med fördel bifogas med ansökningsblanketten.

Ni som säljer elektroniska cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare, men inga andra tobaksprodukter, behöver inget tillstånd för försäljning. Ni behöver endast skicka in en anmälan om registrering till kommunen. Blankett för anmälan finns även den här nedan.

Ni som säljer både tobak och e-cigaretter behöver endast fylla i ansökan om tobaksförsäljning. Ni kan gärna skriva under övriga upplysningar att ni även säljer elektroniska cigaretter, påfyllnadsbehållare eller annat av intresse.

När ska ansökan vara kommunen tillhanda?

Om ni sedan tidigare har en anmäld tobaksförsäljning hos kommunen har ni till och med 1 november 2019 på er att skicka in en ansökan om tillstånd. Ni som planerar att börja sälja tobak efter 1 juli 2019 ska skicka in ansökan senast 4 månader innan försäljningen startar.

Årlig tillsyn

Det är bygg- och miljömämnden som utför den årliga tillsynen av tobaksförsäljare.  Beroende på om ni säljer tobak, tobak och elektroniska cigaretter, vissa receptfria läkemedel etc. blir tillsynstiden, och därmed årliga tillsynsavgiften, olika. Klicka här för att läsa taxan för tillsyn enligt lag om tobak och andra produkter.

Test - MIRROR-web01