Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Information om delgivning

Information om delgivning

Som part i ett ärende kommer ni att ta del av, så kallat delges, handlingar. Här följer information om olika delgivningsmetoder som kommunen kan använda.

Delgivning kan ske genom:

Mottagningskvitto

Gynnande beslut, kontrollrapporter och liknande handlingar kan delges med mottagningskvitto. Ett mottagningskvitto ska undertecknas och skickas tillbaka till kommunen. När mottagningskvittot inkommer till kommunen anses ni delgiven handlingen och ärendet kan fortsätta. 

Rekommenderat brev (REK)

Nämndsbeslut och tyngande beslut skickas med rekommenderat brev. Handlingen skickas till ert närmsta postkontor, och ni kommer få information om att handlingen finns att hämta ut där. Ni anses delgivna när ni hämtat ut och signerat hos posten. 

Förenklad delgivning

Förenklad delgivning innebär att handlingarna ni ska delges skickas direkt hem till er senast kända adress, alternativt senast kända e-post adress. Dagen efter att handlingen skickats ut skickas ett kontrollmeddelande ut som talar om att ni ska ha fått en handling från kommunen. Om ni bara fått kontrollmeddelandet ber vi er kontakta oss. Ni behöver annars inte skicka in någonting, utan ni anses automatiskt delgivna 2 veckor efter att vi skickat ut handlingen. För att kommunen ska kunna använda förenklad delgivning ska ni som part i ett ärende först fått information om att förenklad delgivning kan komma att användas, till exempel genom information på blanketter eller genom att ni fått ett separat informationsblad (se informationsbladet nedan). 

Särskild delgivning med juridisk person

Denna delgivningsform fungerar på samma sätt som förenklad delgivning, och kan användas för att delge registrerade bolag (en juridisk person). Skillnaden är att juridiska personer inte behöver ha fått information om att särskild delgivning kan användas. Särskild delgivning får ske först efter att vanlig delgivning misslyckats, till exempel att ett REK inte hämtats ut. 

Delgivning med polis

Delgivning med polis görs med handlingar som inte kan delges på annat sätt. Detta kan till exempel vara handlingar som upprepade gånger inte hämtats ut på posten. När handlingarna delges med polis innebär det att polisen kommer hem till dig och ni anses delgivna när ni tagit emot handlingen. 

Test - MIRROR-web01