Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Sommarlovsaktiviteter 2019

Sommarlovsaktiviteter 2019

Överkalix kommun erbjuder gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år.

Genom statsbidrag har Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela medel till landets alla kommuner med syftet att skapa aktiviteter där alla barn ska ha en möjlighet att delta.

Alla aktiviteter är kostnadsfria för deltagarna och ingen behovsprövning kommer att ske. Vissa aktiviteter har åldersgräns och/eller kräver anmälan, medan andra är helt öppna, beroende på aktivitet.

Kom ihåg att gå in på hemsidan och kolla då och då, eftersom vi kan komma att lägga in fler aktiviteter och annan information under sommaren! 

Kontakt: Anna Bjälmsjö, mobil 070-107 65 42

 

Vecka 26 

 

 

Onsdag 26/6, kl 18:00 
Bio i Folkets Hus, ålder 7-11 år
Film: UglyDolls
Anmälan via mail senast 19/6! 

I din anmälan ska finnas:

 • Vilken aktivitet du anmäler dig till
 • Ditt namn
 • Din ålder
 • Namn och telefon till din vårdnadshavare

 

Vecka 27 

Tisdag 2/7 Pyssel i Folkets hus kl: 15-17. Ingen anmälan.

  

 

Onsdag 3/7, kl 19:00 
Bio i Folkets Hus, ålder 12-15 år
Film: Pokémon: Detective Picachu

Anmälan via mail senast 26/6 juni! 

I din anmälan ska finnas:

 • Vilken aktivitet du anmäler dig till
 • Ditt namn
 • Din ålder
 • Namn och telefon till din vårdnadshavare

8/7 En dag med fotboll kl: 9-14 på fotbollsplanen. Ålder 6 - 12 år. Det blir lite övningar och lek. Vi kommer att bjuda på pizza till lunch.

Anmälan via mail senast 7/7 juni! 

 

Vecka 28 

Tisdag 9 juli Älgfarmen, guidad tur och fika, ålder 6-15 år.
Föräldrar och syskon är välkomna att följa med.
Avresa från busshållstationen kl 13.00, åter ca 16.00.

Anmälan via mail senast 2 juli! 

I din anmälan ska finnas:

 • Vilken aktivitet du anmäler dig till
 • Ditt namn
 • Din ålder
 • Namn och telefon till din vårdnadshavare
 • Eventuella allergier (för maten)
 • Om någon mer kommer (för bussplatser)

 

Vecka 33

Torsdag 15/8 Lappberget kl: 13.00, gemensamma tävlingar, vi bjuder på hamburgare. Ingen anmälan krävs. Vid allergier eller behov av skjuts, hör av dig  via mail ! 

 

Förutom kommunens sommarlovsaktiviteter så ordnar även Överkalix ridklubb Ponnytimmen onsdagar under sommaren v.26-30, gratis och utan anmälan.

Alla är välkomna att besöka följande gårdar under ponnytimmen, samling kl: 18.00 på respektive gård.

V. 26, 26/6 Tegelids gård, Tallvik

V. 27, 3/7  Kälvudden

V. 28, 10/7 Tegelids gård, Tallvik

V. 29, 17/7 Ideryds gård, Södra Sandsjärv

V. 30, 24/7 Cederings gård, Kalix Älv Avslutning!

För mer information och önskad samåkning från ÖRK:s klubbis, Föreningarnas Hus Skolgatan 4 (fd. gymnasiet) finns på ÖRK:s facebook https://www.facebook.com/overkalixridklubb/ eller instagram https://www.instagram.com/overkalixridklubb/?hl=sv

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01