Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Föreningsbidrag

Föreningsbidrag

Föreningar som är aktiva i Överkalix har möjlighet att söka föreningsbidrag.

I Överkalix kommun finns ett rikt föreningsliv som omfattar många områden. Det finns bland annat olika intresseföringar, byaföreningar och idrottsföreningar.

För dessa finns möjlighet att söka föreningsbidrag av kommunen. Information om de möjligheter som finns lämnas av Ivar Isaksson, se under kontakt.