Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Så kan du underlätta för oss

Så kan du underlätta för oss

Vi sköter snöröjningen av gatorna, men det är ändå en del saker du kan behöva tänka på.

Du, som fastighetsägare, kan underlätta snöröjningen genom att:

 • För trafiksäkerheten, och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångvägar och gator, ber vi att du omgående ser över dina träd och buskar mot gatan.
  Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångväg/trottoar ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs över gång- och cykelvägar och trottoarer är minst 3,2 meter och över körbanor minst 4,6 meter. Detta också så att inte arbetsfordonen ska skadas. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se över detta. Regler om grenar och rötter regleras i Jordabalkens 3 kapitel.
 • För att undvika skador ska brevlådor och sopkärl placeras innanför tomtgränsen.
  Om du markerar häckar, staket etc. med markeringskäppar så är det till hjälp för snöröjarna.
 • Skotta inte ut snö från din fastighet/infart på gatan.
  Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart och tomt när plogbilen kommer. Den snö som faller på tomten ska förvaras på den egna tomten.
 • Ta bort snö och is som riskerar att falla ner från tak och rännor så snart som möjligt.
  Du som fastighetsägare har även ett ansvar att varna och informera om det finns rasrisk genom skyltning och avspärrning. I de fall förbipasserande skadas av fallande snö eller istappar från taken, kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig.
 • Snöröj och halkbekämpa på gångbanor och liknande utrymme närmast din tomtgräns.
  Detta åligger dig som fastighetsägare enligt ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Överkalix kommun”, 25 FS 2008:49, fastställda av kommunfullmäktige i Överkalix 2008-06-23 § 37.
 • Undvik att parkera på gatan vid snöfall!
  Självklart kan du använda markerade parkeringsplatser men respektera parkeringsbestämmelserna och tänk på var du parkerar när det är uppenbart att det skall snöröjas.
 • Lämna företräde.
  Släpp fram arbetsfordonen under snöröjningsarbetet så går det lättare.

Tack för visad hänsyn och gott samarbete!

Överkalix kommun
Tekniska avd

Test - MIRROR-web01