Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Bredbandsnätet i Vännäsberget

Bredbandsnätet i Vännäsberget

Fibernätet i Vännäsberget har färdigställts under vintern och nu är det dags för driftsättning under de närmaste veckorna. Efter detta återstår endast de sista markarbetena samt slutbesiktning av hela anläggningen – dessa aktiviteter är planerade till våren 2016.

Nu börjar vi närma oss driftsättning

Vecka 12, 21-25 mars så startar installationen av fiberconvertrar i alla fastigheter, detta jobb beräknar vi kommer att ta en vecka, för att lyckas med detta så är det viktigt att våra tekniker har tillgång av nycklar för tillträde till era fastigheter, ev. önskemål kring detta bör samordnas med bya ansvarig och eller ansvariga på kommunen.

Vi försöker ringa & boka tid i största möjliga mån enligt tidigare installation då fiberdosan monterades i fastigheten.

Uppskattad installations tid är ca. 15 minuter per fastighet.

Meddela oss om vi INTE kan få åtkomst till fastigheten eller om nyckel finns på annat ställe.

 Vi påminner om att det bör sitta ett el-uttag i närheten av den fiber dosa som redan är monterad.

 Frågor kring detta besvaras av projektledare på Eltel, Stefan Karlsson 072-709 68 14

eller

Överkalix kommun, Ingemar Hansson 070-106 24 84 ingemar.hansson@overkalix.se

Kommunikationsoperatör

Efter en upphandling och utvärdering under vintern 2015-2016 har vi valt Teracom AB som kommunikationsoperatör för fibernätet – planerad uppstart är den 4 april 2016.

Vi räknar med att öppna en webportal, https://ko.teracom.se/overkalix, med mer information kring tjänsteleverantörer och hur man kan beställa abonnemang från dessa under mars månad.

Håll även utkik på kommunens hemsida under under fliken Bredband till byn.

Vad händer nu?

Innebär detta något för mig som hushåll just nu?

Vilka tjänsteleverantörer kommer att finnas?                                                                     

Vilka tjänster kommer finnas i fibernätet?

Hur får jag mer information?

 Svar på dessa frågor finns i broschyren: Frågor och svar - TERACOM som KO-2.pdf