Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Samlade dokument och taxor

Samlade dokument och taxor

Kommunens avfallshantering bekostas helt med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Det innebär att det inte går några skattepengar till avfallsverksamheten.

Liten kostnad som ger stora möjligheter

Kostnaden är nödvändig och är faktiskt ganska låg i relation till allt gott den möjliggör.

Att inte sortera kommer inte att vara ett alternativ för någon i framtiden. Vi tar redan idag mer av jordens resurser än vad den hinner återskapa.

I Överkalix har vi bestämt oss för att vi ska göra det vi kan för att ge vårt bidrag till en hållbar framtid.