Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Lediga platser inom BUN

Lediga platser inom BUN

Lediga tjänster inom Barn- och utbildnings-nämndens (BUN) område.

Barn- och utbildningsnämnden har ett antal lediga tjänster att söka:

 1. Lärare i tidigare år – Åk 1-3 – Ma/No – 100% - Tillsvidare
 2. Lärare i tidigare år – Åk 1-3 – Sv/SO/Eng – 100% - Tillsvidare
 3. Lärare i tidigare/senare år – Åk 4-6 – Sv/SO/Eng – 100% - Tillsvidare
 4. Fritidspedagog – Förskoleklass, Åk 1-3 – 100% - Tillsvidare
 5. Specialpedagog/Speciallärare – Åk 4-9 – 100% -Tillsvidare
 6. Lärare i senare år – Åk 7-9 – Ma/No – 100% - Tillsvidare
 7. Lärare i Idrott – Åk 3-9 – 100% - Tillsvidare
 8. Lärare i Hemkunskap – Åk 3-9 – 65% (ev 100% i komb med annan undervisning) – Tillsvidare
 9. Lärare i SVA – SFI/SPRI – 100% - Tillsvidare

För samtliga tjänster gäller:

 • Tillträde 2018-08-15
 • Ange löneanspråk i ansökan
 • Du skall vara legitimerad lärare med behörighet i efterfrågade ämnen (tjänst 1-3, 5-9)
 • Som sökande till tjänst som fritidspedagog skall du vara utbildad fritidspedagog eller ha annan likvärdig utbildning

Ansökan

Ange tydligt vilken av tjänsterna du söker!

Ansökan oss tillhanda senast 2018-03-28 per e-post under adress: kommun@overkalix.se 

eller som vanlig post under adress:

Överkalix kommun
Personalkontoret
956 81 ÖVERKALIX

Upplysningar

 • Tjänst 1-5 – Rektor Åsa Jakobsson – 0926-741 11
  E-post: asa.jakobsson@skola.overkalix.se

 • Tjänst 6-9 – Rektor Hans Nilsson - 0926-740 83
  E-post: hans.nilsson@skola.overkalix.se

Facklig kontaktperson

Ingela Landin Larsson – Lärarförbundet – 073-073 36 45
E-post: ingela.landin-larsson@skola.overkalix.se

Information om tjänsterna

Du kommer som lärare tjänsterna 1-2 och fritidspedagog att undervisa vid Åkerskolan som är en 1-3 skola med integrerad förskoleklass och fritidshem. Enheten omfattar c:a 80 elever.

Du kommer som lärare i tjänsterna 3 och 5-8 i huvudsak att undervisa vid Strandskolan som är en 4-9 skola med c:a 140 elever.

Du kommer som lärare i tjänst 9 att undervisa elever med annat modersmål inom gymnasieskolans språkintroduktion samt deltagare i kommunens verksamhet i svenska för invandrare. Verksamheten omfattar c:a 20 elever per undervisningsform.

Den huvudsakliga undervisningen i samtliga ledigförklarade tjänster kommer att bedrivas inom det centrala skolområdet. Detta omfattar Åkerskolan 1-3, Förskoleklass, Fritidshem, Strandskolan 4-6, Förskola, verksamhet för språkintroduktion, elevhälsa och skoladministration.

I det direkta närområdet finns badhus, bibliotek, motionshall, idrottsplats och islada.

Överkalix kommun
Barn- och Utbildningsnämnden