Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Lediga jobb

Lediga jobb

Du som söker jobb är alltid välkommen med en ansökan! Kom ihåg att tydligt ange vilken av våra lediga tjänster du söker, då vi ofta har flera platsannonser ute samtidigt! 

Timavlönad vikarie 

Överkalix kommun har ett återkommande behov av timavlönade vikarier inom äldreomsorg och barnomsorg. Det är främst äldreboendena Brännagården och Tallviksgården, samt hemtjänsten och barnomsorgen, som behöver timvikarier.

Behovet kan variera, beroende av verksamhet och tidpunkt på året.

  • Arbetet gäller enbart timanställningar och jobb efter behov.
  • Som vikarie ska du ha möjlighet att komma och arbeta med kort varsel.
  • Du ska även vara lätt att få tag på, via telefon eller mobil.

För att anmäla ditt intresse, kontakta respektive enhet! 

 

Timavlönad sjuksköterskevikarie

Överkalix kommun har ett återkommande behov av timavlönade sjuksköterskevikarier inom Medicinska teamet. Sjuksköterskans ansvarsområde omfattar öppen hälso- och sjukvård i hemmet och kommunens särskilda boenden, på grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet inom LSS.

Behovet kan variera beroende av verksamhet och tidpunkt på året och kan innebär arbete dag-, kväll- och helg samt nattetid.

För att anmäla ditt intresse, kontakta enhetschefen för Medicinska teamet via kommunens växel, telefon 0926-740 00.